A kért oldal néhány másodpercen belül betöltődik
Hirdetés átugrása
oriol 970×550
 • Újház 970*250
 • hp300x300
 • Ügyintézés az esküvő előtt

  Perfect Look 640*480

  Ha megtörtént az eljegyzés, jön egy talán kevésbé romantikus, ám annál fontosabb lépés: az ügyintézés. Semmi pánik: nem is olyan hosszú és bonyolult feladat, ha tudjuk, mit hol intézzünk.


  A házasságkötési szándék bejelentése

  Minden a házasságkötési szándék bejelentésével kezdődik, melyet az ország bármely anyakönyvvezetőjénél be lehet jelenteni. Akinél a bejelentés megtörténik, az lesz az illetékes a házasságkötés anyakönyvezésében. A házasságkötésre a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap utáni időpontban kerülhet sor, ezt az időt nevezzük várakozási időnek.

  A házasságkötési szándékot csak személyesen lehet bejelenteni, a vőlegénynek és a menyasszonynak is jelen kell lenni, erről pedig jegyzőkönyvet vesz fel az anyakönyvvezető. Telefonos, elektronikus ügyintézésre, meghatalmazottal történő ügyintézésre nincs lehetőség.

  Az eljárás illetékmentes, de a külső helyszínen tartandó esküvőt előzetesen egyeztetni kell és külön díja is lesz. Ugyanígy külön kell fizetni a teremhasználatért, extra szolgáltatásokért, és a munkaidőn túli közreműködésért. Ezek az összegek településenként eltérőek lehetnek.

  Nélkülözhetetlen iratok

  Mire lesz szükség?

  • személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
  • születési anyakönyvi kivonat, ha a házasuló külföldi és a születési helye is külföldön van (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
  • családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
  • házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
  • állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
  • a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota, felmentés 30 napos várakozási idő alól.

  A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatni.

  A névválasztás

  A házasság utáni névviselés törvényben meghatározott szabályok alapján a következőképpen alakulhat.

  Lehetőségek a feleség számára:
  A feleség kizárólag a saját nevét viseli, ez esetben marad a lánykori név, pl. Nagy Anna.
  A feleség felveszi a férje teljes nevét a házasságra utaló „né” toldással, így lesz belőle pl. Kiss Mártonné.
  A férje teljes nevét viseli a „né” toldással, amihez a saját nevét is hozzákapcsolja, pl. Kiss Mártonné Nagy Anna.
  A férje családi nevét veszi fel a „né” toldással együtt, ehhez jön hozzá a saját neve, pl. Kissné Nagy Anna.
  Felveszi a férj vezetéknevét, így lesz belőle pl. Kiss Anna.

  Lehetőségek a férj számára:
  Kizárólag a saját nevét viseli, pl. Kiss Márton
  Felveszi a felesége családi nevét és ehhez hozzákapcsolja a saját utónevét, pl. Nagy Márton.

  Lehetőségek mindkét fél számára:
  A férj és a feleség házasságkötés után a családi neveiket kötőjellel egyesíthetik, hozzáfűzve a saját utónevüket, pl. Nagy-Kiss Anna vagy Márton, illetve Kiss-Nagy Anna vagy Márton.