Ügyintézés az esküvő előtt

Ha megtörtént az eljegyzés, jön egy talán kevésbé romantikus, ám annál fontosabb lépés: az ügyintézés. Semmi pánik: nem is olyan hosszú és bonyolult feladat, ha tudjuk, mit hol intézzünk.


A házasságkötési szándék bejelentése

Minden a házasságkötési szándék bejelentésével kezdődik, melyet az ország bármely anyakönyvvezetőjénél be lehet jelenteni. Akinél a bejelentés megtörténik, az lesz az illetékes a házasságkötés anyakönyvezésében. A házasságkötésre a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap utáni időpontban kerülhet sor, ezt az időt nevezzük várakozási időnek.

A házasságkötési szándékot csak személyesen lehet bejelenteni, a vőlegénynek és a menyasszonynak is jelen kell lenni, erről pedig jegyzőkönyvet vesz fel az anyakönyvvezető. Telefonos, elektronikus ügyintézésre, meghatalmazottal történő ügyintézésre nincs lehetőség.

Az eljárás illetékmentes, de a külső helyszínen tartandó esküvőt előzetesen egyeztetni kell és külön díja is lesz. Ugyanígy külön kell fizetni a teremhasználatért, extra szolgáltatásokért, és a munkaidőn túli közreműködésért. Ezek az összegek településenként eltérőek lehetnek.

Nélkülözhetetlen iratok

Mire lesz szükség?

  • személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
  • születési anyakönyvi kivonat, ha a házasuló külföldi és a születési helye is külföldön van (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
  • családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
  • házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
  • állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
  • a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota, felmentés 30 napos várakozási idő alól.

A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatni.

A névválasztás

A házasság utáni névviselés törvényben meghatározott szabályok alapján a következőképpen alakulhat.

Lehetőségek a feleség számára:
A feleség kizárólag a saját nevét viseli, ez esetben marad a lánykori név, pl. Nagy Anna.
A feleség felveszi a férje teljes nevét a házasságra utaló „né” toldással, így lesz belőle pl. Kiss Mártonné.
A férje teljes nevét viseli a „né” toldással, amihez a saját nevét is hozzákapcsolja, pl. Kiss Mártonné Nagy Anna.
A férje családi nevét veszi fel a „né” toldással együtt, ehhez jön hozzá a saját neve, pl. Kissné Nagy Anna.
Felveszi a férj vezetéknevét, így lesz belőle pl. Kiss Anna.

Lehetőségek a férj számára:
Kizárólag a saját nevét viseli, pl. Kiss Márton
Felveszi a felesége családi nevét és ehhez hozzákapcsolja a saját utónevét, pl. Nagy Márton.

Lehetőségek mindkét fél számára:
A férj és a feleség házasságkötés után a családi neveiket kötőjellel egyesíthetik, hozzáfűzve a saját utónevüket, pl. Nagy-Kiss Anna vagy Márton, illetve Kiss-Nagy Anna vagy Márton.